Vásárlási feltételek

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Lyvi’s Stones webáruház használatának feltételeit a következők szerint:

A Webáruház címe: https://www.lyvisstones.com

A webáruház üzemeltetőjének (Szolgáltató) adatai:
Cégnév:
Project Controll and Consulting Kft.
Székhely címe: 2500 Esztergom, Babits M.u.11.
Cégjegyzékszám: 11-09-026304
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 254389114-2-11
Bankszámlaszám : 11740054-21022328-00000000

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon:
+36 30 740 4771
E-mail: lyvis.stones@gmail.com
Nyitva tartása: H-P; 8-16 óra

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 1. A regisztráció és a vásárlás során a felhasználó, amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. A felhasználó az ÁSZF elfogadása nélkül nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.

A vásárlás folyamata:

 1. A webáruház a https://www.lyvisstones.com oldalon található, ahol a termékek szabadon böngészhetők.
 2. A kiválasztott termékre rákattintva meg tudja nézni a termék részletes információit.
 3. Ha egy terméket meg akar vásárolni, akkor első lépésként a „Kosárba tesz” gombra kell kattintani. Ha a terméket a kosárba rakta, a „Kosár” ikonra kattintva megnézheti a kosár tartalmát.
 4. Ha véglegesíteni szeretné a rendelést, kattintson a „Kosár” gombra. Itt tudja módosítani a kosár tartalmát.
 5. A Kosár végösszeg alatt láthatja a termékek összesített árát, és itt választhatja ki, hogy hova kéri a szállítást. Miután kiválasztotta a szállítási helyet a Végösszeg frissítésére kattintva láthatja a végleges árat, amelyben már a szállítási költség is szerepel.
 6. Ha mindent beállított és fizetne, a „Megrendelés” gombra kell kattintani.
 7. Ha nem szeretne még fizetni, a „Vissza” gombra történő kattintással visszatérhet az áruházba a termékekhez.
 8. Következő lépés a számlázási adatok megadása. A megjelölt mezők kitöltése kötelező!
 9. Ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a terméket, akkor jelölje be a „Szállítás másik címre” alatt található négyzetet, majd adja meg a szállítási adatokat.  A szállítással kapcsolatos megjegyzéseit a megjegyzések menüpontba írhatja.
 10. Ezután még egyszer ellenőrizheti a rendelését, majd ha elolvasta és elfogadta a felhasználási és rendelési feltételeket, küldje el a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombbal.
 11. Fizetni bankkártyával a megrendeléskor a BARION rendszerén keresztül, vagy banki átutalással a Project Controll And Consulting Kft., OTP Bank  Nyrt.-nél vezetett 11740054-210022328-00000000  számú bankszámlájára lehet. Banki átutalás esetén a terméket a vételár beérkezése után küldjük ki! Utánvételes vásárlás esetén a kiszállítás alkalmával, a kiszállító cég munkatársának kell fizetni, készpénzben.
 12. A megrendelésről e-mailben értesítjük a regisztrált e-mail címen.

Az adásvételi szerződés:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató azt e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.


A termék fő tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termék bemutató oldalain.


A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit.

Kiszállítás, átvétel:

 1. A szállítási határidő a szállítási módtól függően 2-5 munkanap.
 2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Jegyzőkönyv hiányában reklamációt nem tudunk elfogadni.

Lehetséges fizetési módok:

 1. Bankkártyával (a Barion rendszerén keresztül)
 2. Banki átutalással a Project Controll And Consulting Kft., OTP Bank  Nyrt.-nél vezetett 11740054-210022328-00000000  számú bankszámlájára. (A termék csak a vételár beérkezését követően kerül kiküldésre!)
 3. Utánvétellel.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A fogyasztó az elállási jogát a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű és írásban tett nyilatkozat útján gyakorolhatja az alábbi címre való megküldéssel: Project Controll and Consulting Kft.  1037. Budapest, Bécsi út 85; lyvis.stones@gmail.com


Az elállási jog határidőben érvényesített, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén:
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríti a fogyasztó által megfizetett vételárat.


A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.


Az Eladó addig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. Utánvéttel feladott küldeményeket az eladó nem köteles átvenni.

 Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladónak visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a fogyasztó viseli. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

A fogyasztó a termék értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizárásának esetei:
Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban foglaltak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

Szavatosság, jótállás:
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Termékszavatosság:
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó termékszavatossági igényt támaszthat.
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított 12 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben támaszthatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Jótállás:
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján az Eladó jótállásra köteles.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási idő egy év, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék, fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

A jótállás kötelező esetei:

 1. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett.
 2. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.


Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen közlemény tartalmazza a Lyvi’s Stones webáruházban történő látogatással, vásárlással kapcsolatos, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást és szabályokat. A weboldal látogatásával és a szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen Tájékoztató tartalmát és feltételeit, amely folyamatosan megtalálható a webáruház felületén.

A Project Controll and Consulting Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online internetes értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók önként megadott adatait, kizárólag a megrendelések teljesítése és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) illetve reklámanyag küldése céljából. Csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges. Az adatkezelési irányelvei, szabályzata és a gyakorlata összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, érvényes jogszabályokkal.

Az adatkezelő címe: 2500 Esztergom, Babits M.u.11.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 740 4771; lyvis.stones@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.
A kezelt adatok: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, IP cím

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználókkal való kapcsolattatás, a megrendelések teljesítése és számlázás, reklámanyag küldése.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen veszik igénybe és tudomásul veszik, hogy a webáruházban csak regisztráció után adható le a megrendelés.

Az Adatkezelő legjobb tudása szerint védi a regisztrált felhasználók által önként megadott, a webáruházban kezelt adatait.

Az adatkezelő fő feladata a látogatók adatainak védelme a felhasználók információs önrendelkezési jogaival összhangban. Az adatkezelő a birtokába kerülő adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai, biztonsági intézkedést, amelyekkel az adatok biztonságát garantálható.

Az adatok megismerésére jogosultak: A Project Controll and Consulting Kft. munkatársai és a kiszállítást végző szolgáltató cég munkatársai. A felhasználó a megrendelés elküldésével (véglegesítésével) kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a kiszállítást végző cég felé történő továbbításához.

Az adatkezelő az általa kezelt felhasználói adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik fél részére nem továbbítja.

A webáruház látogatása során a webáruház rendszere (szoftvere) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ, a jobb színvonalú működés érdekében. Ezeket a cookie-kat a rendszer két csoportra osztja: 1.: a rendszer működéséhez szükséges un. működési cookie-k, és 2.: a jobb felhasználói élmény nyújtásához szükséges un. marketing jellegű cookie-k csoportjára.

A működési cookiek által gyűjtött adatok nem alkalmasak a felhasználó személyes azonosítására. (1. csoport)

A marketing jellegű cookie-k által gyűjtött adatok (pl.IP cím) alkalmasak lehetnek a felhasználó személyes azonosítására (2. csoport), ezért  a felhasználó saját döntése szerint engedélyezheti vagy elutasíthatja a marketing jellegű cookie-k alkalmazását, a belépéskor megjelenő „Cookie beállítások” feliratú sávon az „Engedélyezem” illetve a „Nem engedélyezem” gombok egyikére kattintva.

A felhasználó kérelmezheti: a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználónak jogában áll megtekinteni, módosítani, hordozni vagy törölni az adatait, ezen kívül bármikor visszavonhatja vagy korlátozhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve tiltakozhat az ellen.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő adatkezelési tevékenységével, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Vonatkozó jogszabályok:

1992.évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg, 1981. 01. 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)

 

 

Tájékoztató

 

A karkötők betegségcsoportok, tünetek és panaszok szerint, jótékony hatásaik alapján, tudatosan összeválogatott ásványokból készülnek.

Az általunk készített karkötők mindegyike természetes ásványokból, egyedileg, kézzel előállított ékszer, ezért azok, vagy alkotórészeik a fotókon bemutatott daraboktól színben és méretben eltérhetnek.

 

Az áruházban szereplő karkötők 6, 8, 10  és 12 milliméter átmérőjű ásványgyöngyökből állnak. Jelölésük: 6mm; 8mm;  10mm; 12mm.

A megfelelő méret kiválasztásához, mérje meg a csuklója pontos körfogatát!  Az így kapott érték alapján válasszon a következő   táblázatból:

  Női karkötő méretek:          Férfi karkötő méretek:         Gyermek karkötő méretek:

       14 cm / XS méret              17 cm / XS méret               

       15 cm / S    méret             18 cm / S    méret               11 cm / S méret      

       16 cm / M   méret              19 cm / M  méret                12 cm / M méret

       17 cm / L    méret              20 cm / L    méret               13 cm / L méret

       18 cm / XL méret               21 cm / XL méret

  A táblázattól eltérő méret esetén  kérjen egyedi ajánlatot!

 Kívánságra egyedi darabok megrendelésére is van lehetőség, ebben az esetben e-mailben történő előzetes egyeztetés szükséges!

  E-mail: lyvis.stones@gmail.com

  Telefon: +36 30 7404771

FIGYELMEZTETÉS:

Az ásványok jótékony hatásainak megfigyelésén alapuló gyógyászat évezredes múltra tekint vissza, azonban alkalmazása a modern orvosi vagy egészségügyi ellátást nem helyettesíti! A feltüntetett hatások népi megfigyeléseken, hagyományokon alapulnak, azok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek orvosi vagy egészségügyi tanácsadásnak! Fennálló egészségügyi problémák, panaszok esetén keresse fel kezelőorvosát! Ennek elmulasztásából eredő következményekért nem vállalunk felelősséget!

Az ékszereket maró hatású vegyszerek, oldószerek és sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Ékszereink az apró alkatrészek miatt 3 éves kor alatt nem ajánlottak!

Egyes ásványok, de különösen a kristályok törékenyek!

 

 

Copyright ©2022 Lyvi’s Stones® Minden jog fenntartva!